ติดโควิดเเต่เตียงเต็ม | แนวทางการปฏิบัติตัวที่บ้าน โดย นพ.วินัย