รอบรู้โควิด » อาการของผู้ป่วยโควิด19 ตามระดับ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง

อาการของผู้ป่วยโควิด19 ตามระดับ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง

23 กรกฎาคม 2021
778   0

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วย #โควิด19 ตามระดับอาการป่วยออกเป็นสีเขียว, สีเหลือง, สีแดง เพื่อการดูแลและรักษาอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วแต่ละกลุ่มมีอาการเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน..

อาการสีเขียว คือ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยที่เริ่มติดโควิด-19 มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดปกติ หรือไม่มีอาการ
ไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป
ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น
ถ่ายเหลว
ไม่มีอาการหายใจเร็ว
ไม่มีอาการหายใจเหนื่อย
ไม่มีอาการหายใจลำบาก
ไม่มีปอดอักเสบ
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรคร่วมสำคัญ
อาการสีเหลือง คือ ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มจะมีอาการ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง
แน่นหน้าอก
หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เวลาไอแล้วเหนื่อย
อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ
ปอดอักเสบ
ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการหน้ามืด วิงเวียน
อาการสีแดง คือ ผู้ป่วยโควิดอาการหนัก
หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนา
แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก
ซึม เรียกไม่รู้สึกตัว หรือตอบสนองช้า
ปอดบวมที่มี hypoxic (risting O2 saturation <96%) หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจน SpO2 มากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของค่าที่วัดได้ครั้งแรกขณะออกแรง หรือภาพรังสีทรวงอกมี progression ของ pulmonary infiltrates