ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน ทำอย่างไรให้ไม่ติดโควิด/รู้ยัง?เชื้อเข้าทางตาได้