ยูทูป » สั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน หลังยอดติดเชื้อโควิด-19 นิวไฮ 50 คน

สั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน หลังยอดติดเชื้อโควิด-19 นิวไฮ 50 คน

30 กรกฎาคม 2021
461   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน ตั้งแต่ 3-16 สิงหาคมนี้ หลังเมื่อวานนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำยอดนิวโฮ 50 คน ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันไม่กระทบนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้าเมืองตาม “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่ง ที่ 4202/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก ที่ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ ท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกเว้น 12 กรณี ดังนี้..

1. รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

2. รถขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมมีภัณฑ์ทางการแพทย์

3. รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร อาหารสัตว์

4. ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

5. ขนส่งเงินของธนาคารและสถาบันทางการเงิน

6. ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

7. ผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางท่าอากาศยานนานาชาติ แต่ต้องมีตั๋วเดินทางในวันนั้นเท่านั้น 

8. ผู้ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรค

9. ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วนในจังหวัดภูเก็ต

10. ผู้มีนัดหมายในกระบวนการศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน

11. ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เฉพาะโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หรือโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

12. กรณีอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการเหตุการณ์

โดยผู้ได้รับยกเว้นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือ ซิโนแวค เข็ม 1 และ แอสตราเซนเนกา เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนเนกา, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ เป็นผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ ได้ และต้องเดินไปศึกษานอกพื้นที่ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจำตัว และให้สำนักงานสาธารณสุขฯ ภูเก็ต ตรวจหาเชื้อ พร้อมออกใบรับรองใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน ส่วนผู้นัดหมายฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ต้องมีใบนัดหมาย และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากนอกพื้นที่ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

สำหรับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ระบาดในจังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว โดยเมื่อวานนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50 คน โดย 1 ใน 50 คน เป็นผู้ติดเชื้อจากโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,073 คน ผู้ติดเชื้อจากโครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ 30 คน

ด้าน นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ก็ยืนยันว่า คำสั่งปิดเกาะภูเก็ต 14 วัน ไม่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ครบ 14 คืน แล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ จะกลับเข้าพื้นที่ได้ เฉพาะวันที่มีตั๋วเครื่องบิน เดินทางกลับประเทศ ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในวันดังกล่าวเท่านั้น.

ขอบคุณ-เช้านี้ที่หมอชิต
https://www.google.com/search?client=firefox-b..
https://www.thairath.co.th/news/local/2152870