ยูทูป » ราชกิจจาฯ ให้ ล็อกดาวน์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มรวม 29 จังหวัด ถึง 31 ส.ค.

ราชกิจจาฯ ให้ ล็อกดาวน์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มรวม 29 จังหวัด ถึง 31 ส.ค.

2 สิงหาคม 2021
1538   0

(1 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ที่ 11/2564 ปรับปรุงกำหนดพื้นที่สถานการณ์โควิด โดยมีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ ๑๑ /๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๒๙ จังหวัด
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๓. จังหวัดชลบุรี
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. จังหวัดตาก
๖. จังหวัดนครปฐม
๗. จังหวัดนครนายก
๘. จังหวัดนครราชสีมา
๙. จังหวัดนราธิวาส
๑๐.จังหวัดนนทบุรี
๑๑.จังหวัดปทุมธานี
๑๒.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓.จังหวัดปราจีนบุรี
๑๔.จังหวัดปัตตานี
๑๕.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖.จังหวัดเพชรบุรี
๑๗.จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘.จังหวัดยะลา
๑๙.จังหวัดระยอง
๒๐.จังหวัดราชบุรี
๒๑.จังหวัดลพบุรี
๒๒.จังหวัดสงขลา
๒๓.จังหวัดสิงห์บุรี
๒๔.จังหวัดสมุทรปราการ
๒๕.จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๖.จังหวัดสมุทรสาคร
๒๗.จังหวัดสระบุรี
๒๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๙.จังหวัดอ่างทอง


พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น ๓๗ จังหวัด
๑. จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. จังหวัดกำแพงเพชร
๓. จังหวัดขอนแก่น
๔. จังหวัดจันทบุรี
๕. จังหวัดชัยนาท
๖. จังหวัดชัยภูมิ
๗. จังหวัดชุมพร
๘. จังหวัดเชียงราย
๙. จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. จังหวัดตรัง
๑๑. จังหวัดตราด
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. จังหวัดนครสวรรค์
๑๔. จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕. จังหวัดพัทลุง
๑๖. จังหวัดพิจิตร
๑๗. จังหวัดพิษณุโลก
๑๘. จังหวัดมหาสารคาม
๑๙. จังหวัดยโสธร
๒๐. จังหวัดระนอง
๒๑. จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๒. จังหวัดลำปาง
๒๓. จังหวัดลำพูน
๒๔. จังหวัดเลย
๒๕. จังหวัดศรีสะเกษ
๒๖. จังหวัดสกลนคร
๒๗. จังหวัดสตูล
๒๘. จังหวัดสระแก้ว
๒๙. จังหวัดสุโขทัย
๓๐. จังหวัดสุรินทร์
๓๑. จังหวัดหนองคาย
๓๒. จังหวัดหนองบัวลำภู
๓๓. จังหวัดอุตรดิตถ์
๓๔. จังหวัดอุทัยธานี
๓๕. จังหวัดอุดรธานี
๓๖. จังหวัดอุบลราชธานี
๓๗. จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น ๑๑ จังหวัด
๑. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดนครพนม
๓. จังหวัดน่าน
๔. จังหวัดบึงกาฬ
๕. จังหวัดพะเยา
๖. จังหวัดพังงา
๗. จังหวัดแพร่
๘. จังหวัดภูเก็ต
๙. จังหวัดมุกดาหาร
๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อกำหนดสำหรับประชาชนทั่วไปในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

  • ห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 21.00-04.00 น.
  • เลี่ยง จำกัดหรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น สำหรับการเดินทางในกรณีที่จำเป็นที่สามารถกระทำได้ เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การพบแพทย์ รับวัคซีน การรักษาพยาบาล หรือความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลือในการกระจายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
  • ให้ทำงานจากที่บ้าน 100% ทั้งรัฐและเอกชน ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค ระบบสาธารณูปโภค การจราจร บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ หากจำเป็นต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคุล
  • ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทาง หรือแสดงคิวอาร์โค้ดที่ด่านตรวจเข้าออก สำหรับเอกสารรับรองการเดินทาง ให้ขอได้ที่เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่านไทยชนะ ณ ด่านตรวจ หรือเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ
  • จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศให้เหลือไม่เกิน 50% ของความจุ
  • ห้ามรวมกลุ่มกิจกรรมเกิน 5 คน

ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง เป็นสัดส่วน 39% แต่ต่างจังหวัดกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นสัดส่วน 61% ทั้งนี้ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงการระบาดในประเทศขณะนี้ที่เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้า.