มารู้จักกับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ที่นำมาใช้รักษาโรคโควิด19

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ … อ่านเพิ่มเติม มารู้จักกับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ที่นำมาใช้รักษาโรคโควิด19