แซนด์บ็อกซ์ คืออะไร?

[Sandbox = กระบะทราย] หากแปลกันอย่างตรงตัวแล้ว Sandbox … อ่านเพิ่มเติม แซนด์บ็อกซ์ คืออะไร?