‘โควิด’ติดได้ทาง‘อากาศ’ (Airborne)แล้วจะป้องกันอย่างไร?

“..อพาร์ทเมนท์ในฮ่องกง มีผู้ติดเชื้อโควิด 100 คน … อ่านเพิ่มเติม ‘โควิด’ติดได้ทาง‘อากาศ’ (Airborne)แล้วจะป้องกันอย่างไร?