พบคลัสเตอร์โควิด-19 ติดเชื้อแล้ว 26 คน..กลับจากเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว

“..จังหวัดกาฬสินธุ์ พบคลัสเตอร์ใหม่ หลังมีชาวบ้าน … อ่านเพิ่มเติม พบคลัสเตอร์โควิด-19 ติดเชื้อแล้ว 26 คน..กลับจากเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว