ข่าวดี!ไฟเซอร์ทดลองยาเม็ดป้องกันโควิด ใกล้สำเร็จแล้ว

บริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) ได้ทำการพัฒนา … อ่านเพิ่มเติม ข่าวดี!ไฟเซอร์ทดลองยาเม็ดป้องกันโควิด ใกล้สำเร็จแล้ว