เตือนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องรู้! เพราะติดเชื้อโควิดและแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน

“..สิงคโปร์ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 80% โรคก็ยังระบาดอยู … อ่านเพิ่มเติม เตือนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องรู้! เพราะติดเชื้อโควิดและแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน