ข่าวโควิด » ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่ม 16 ตุลาคม 2564

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่ม 16 ตุลาคม 2564

15 ตุลาคม 2021
62   0

ศบค. ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่ม 16 ตุลาคม 2564 #โควิด19 #COVID19

หลักเกณฑ์ในการปรับ 
1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่อง
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวันอย่างน้อย 1 วันใน 1 สัปดาห์ หรือเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 50 รายต่อวัน
– พื้นที่ควบคุมสูงสุด มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ 20 -50 รายต่อวัน
– พื้นที่ควบคุม มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 20 รายต่อวัน
– พื้นที่เฝ้าระวังสูง มีผู้ป่วยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ น้อยกว่า 10 รายต่อวัน
– พื้นที่เฝ้าระวัง เป็นพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 
2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
 
3. จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย เช่น มีสถานประกอบการ โรงงาน

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ (ปรับลดระดับกรณีได้รับวัคซีนมาก)
  • “ปรับมาตรการ” พื้นที่สีแดงเข้ม

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า การปรับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ห้ามออกนอกเคหะสถาน จากเดิม 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการณ์โต้รุ่ง ตลาดเช้า ให้กลับมาสู่วิถีชีวิตเดิม

ขณะที่ ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ขยับไปเปิดให้บริการได้ถึง 22.00 น. เปิดบริการเครื่องเล่น สวนสนุกได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม.

ธุรกิจที่กำหนดเวลา เช่น โรงหนัง สามารถเปิดได้ถึง 22.00 น. แต่เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโรค

สถานดูแลผู้สุงอายุ แต่เดิมให้เฉพาะผู้อยู่ประจำ เปลี่ยนเป็น รับผู้ที่เดินทางไปกลับได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย มีการสุ่มตรวจ ATK

ระบบขนส่งสาธารณะ แต่เดิมให้ความจุ 75% ปรับเพิ่มได้ แต่ต้องดูความสามารถของยานพาหนะ