ข่าวโควิด » “ไฟเซอร์” 1.5ล้านโดสถึงไทยแล้ว เริ่มให้กลุ่ม12-17 ปี ฉีดวัคซีนก่อน

“ไฟเซอร์” 1.5ล้านโดสถึงไทยแล้ว เริ่มให้กลุ่ม12-17 ปี ฉีดวัคซีนก่อน

29 ตุลาคม 2021
88   0

วัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ

กรมควบคุมโรค ระบุวัคซีนไฟเซอร์ล็อตใหม่กว่า 1.5 ล้านโดสถึงไทยเมื่อ 27 ต.ค.64 ภาพรวมมีวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทย 17.5 ล้านโดส เพียงพอรับการเปิดเรียนโดยมีกลุ่มนักเรียนอายุ 12-17 ปีฉีดวัคซีนแล้ว 2 ล้านคน

วันนี้ (28 ต.ค.2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,538,550 โดสมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนด เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยภาพรวมวัคซีนไฟเซอร์ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศ

ขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8,000,000 โดส แบ่งเป็นก.ย.จำนวน 2,000,000 โดส และเดือนต.ค. อีก 6,000,000 โดส ยังไม่รวมกับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส..

นพ.โอภาส กล่าวว่า ขณะนี้มีนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,300,000 คน (ข้อมูลวันที่ 26 ต.ค.) ยืนยันว่าวัคซีน มีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน

เนื่องจากมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้  5,700,000 โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 4,300,000 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1,400,000 โดส โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียน 12-17 ปีแล้วกว่า 2,000,000 โดส.