ยูทูป » สภากาชาดไทยยัน ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส ฉีดฟรี ห้ามเก็บเงิน-หรือขายต่อ

สภากาชาดไทยยัน ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส ฉีดฟรี ห้ามเก็บเงิน-หรือขายต่อ

3 พฤศจิกายน 2021
574   0

เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 1 ล้านโดส มาไตรมาส 4 และต้นปี 65 ฉีดฟรีให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ห้ามเก็บเงิน-ขายต่อ..

โดยจะดำเนินการฉีดให้ฟรีให้กับประชาชนนั้น สภากาชาดไทย ขอเรียนชี้แจงว่า สภากาชาดไทยได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า ได้สำรองวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งต่อมาสภากาชาดไทย มีหนังสือยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาภายใต้เงื่อนไขที่ อภ.กำหนด

นายเตช กล่าวว่า ซึ่งคาดว่าสภากาชาดไทยจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565 โดยสภากาชาดไทยมีแผนการที่จะนำวัคซีนโมเดอร์นาไปฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่..

1.บุคลากรทางการแพทย์

2.กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง

3.สตรีมีครรภ์ และ

4.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19

“โดยส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีดเอง อีกส่วนหนึ่งส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และที่เหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะต้องดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด รวมทั้งต้องจัดทำแผนการฉีดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ลงนามรับรองมายังสภากาชาดไทย จึงจะจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้ ” นายเตช กล่าวและว่า ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับวัคซีนโมเดอร์นาตามที่สภากาชาดไทยจัดสรร ต้องนำวัคซีนไปฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายต่อ และขอเชิญชวนบริจาคให้แก่ “กองทุนกาชาด เพื่อการจัดซื้อวัคซีน และยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”