สุดอันตราย!โควิดกลายพันธุ์แบบโปรตีนหนามB.1.640 หรือ ‘โอไมครอน’ ทั่วโลกแห่ปิดพรมแดน

WHOกำหนดให้โควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ​B.1.1.529 เป็น … อ่านเพิ่มเติม สุดอันตราย!โควิดกลายพันธุ์แบบโปรตีนหนามB.1.640 หรือ ‘โอไมครอน’ ทั่วโลกแห่ปิดพรมแดน