รวมจุดฉีดเข็ม 3 ฟรี ทั้งใน กทม.+ต่างจังหวัด..วิธีลงทะเบียน(อัพเดท10/12/64)

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กรุงเทพมหานคร ผู้ประกันตนประกันสังคม มา … อ่านเพิ่มเติม รวมจุดฉีดเข็ม 3 ฟรี ทั้งใน กทม.+ต่างจังหวัด..วิธีลงทะเบียน(อัพเดท10/12/64)