หมอมานพ เผย”ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม บูสต์เข็ม 3 เอาโอมิครอนไม่อยู่”.. ต้องรีบฉีดเข็ม 4

31 ธ.ค.64 ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพท … อ่านเพิ่มเติม หมอมานพ เผย”ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม บูสต์เข็ม 3 เอาโอมิครอนไม่อยู่”.. ต้องรีบฉีดเข็ม 4