ยูทูป » หมอยง แจงฉีดแอสตราฯเข็ม 3 ภูมิขึ้นไม่มาก..แนะฉีด mRNAจะดีกว่า

หมอยง แจงฉีดแอสตราฯเข็ม 3 ภูมิขึ้นไม่มาก..แนะฉีด mRNAจะดีกว่า

11 กุมภาพันธ์ 2022
1393   0

“หมอยง” เปิดผลศึกษากระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา ภูมิขึ้นไม่มากแต่ดีกว่าฉีดเพียง 2 เข็ม แนะ เปลี่ยนกระตุ้นด้วย mRNA

10 ก.พ. 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่อง โควิด-19 การฉีดวัคซีน AstraZeneca 3 เข็ม (Triple A).. โดยระบุว่า จากข้อมูลการศึกษาของศูนย์ ได้ผลไม่ต่างกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย oxford ที่ศึกษาก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน AZ ตามหลัง AZ มาแล้ว 2 เข็ม หรือที่เรียกว่า triple A การตอบสนองภูมิต้านทานไม่ได้สูงมาก ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น จากการฉีดด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ AZ มาแล้ว 2 เข็มจะลดลง ตามระยะเวลา

และเมื่อกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AZ ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น จะสูงขึ้นประมาณ 1 ล็อกสเกล หรือกลับไปสูงกว่าในระดับที่ฉีด 2 เข็มครั้งแรกไม่มากนัก ดังแสดงในรูป ตรวจภูมิต้านทานด้วย 2 วิธี

ภูมิที่วัดนี้จะเป็นภูมิในระบบ B เซลล์ การตรวจภูมิในระบบ T เซลล์ ของไวรัสเวกเตอร์ ตอบสนองได้ดีกว่าเชื้อตาย ผลการศึกษา CMIR หรือภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ จะได้เผยแพร่ต่อไป รวมทั้งภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อสายพันธุ์โอไมครอนได้มากน้อยแค่ไหนด้วย..

ถ้าต้องการให้ระดับภูมิสูงมากหรือขึ้นเป็น 2 ล็อกสเกล การกระตุ้นเข็ม 3 จะต้องเปลี่ยน platform ไปเป็น mRNA แต่เนื่องจากหลายคน ไม่ต้องการ mRNA จึงมีการฉีด AZ เป็นเข็ม 3 ก็ยังดีกว่า ไม่ได้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3.