โคแวค(covax) คืออะไร?

โคแวค(covax) คืออะไร?โครงการนานาชาติที่ชื่อโคแวกซ์ (Cov … อ่านเพิ่มเติม โคแวค(covax) คืออะไร?