ข่าวดี! ยาเม็ดต้านโควิด ลดป่วยหนัก-เสียชีวิตได้ครึ่งหนึ่ง กำลังขออนุญาตวางจำหน่าย

บริษัท Merck และ Ridgeback Biotherapeutics ที่ร่วมกันพั … อ่านเพิ่มเติม ข่าวดี! ยาเม็ดต้านโควิด ลดป่วยหนัก-เสียชีวิตได้ครึ่งหนึ่ง กำลังขออนุญาตวางจำหน่าย