หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) อาการแบบไหนไม่รุนแรง&แบบไหนต้องระวังช่วง 30 วัน

อาการหลังฉีดไฟเซอร์ที่ไม่รุนแรง พบได้ทั่วไป สำหรับผู้ฉี … อ่านเพิ่มเติม หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) อาการแบบไหนไม่รุนแรง&แบบไหนต้องระวังช่วง 30 วัน