รอบรู้โควิด » รวมเว็บไซต์ดูสถิติเกี่ยวกับทุกอย่างในโลกแบบเรียลไทม์(อัพเดท6/8/64)

รวมเว็บไซต์ดูสถิติเกี่ยวกับทุกอย่างในโลกแบบเรียลไทม์(อัพเดท6/8/64)

6 สิงหาคม 2021
319   0

ประชากรโลกWorld Population
กำลังดึงข้อมูล… ประชากรโลกปัจจุบัน
กำลังดึงข้อมูล… คนเกิดปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… เกิดวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… เสียชีวิตในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… เสียชีวิตวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… การเติบโตของประชากรสุทธิในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การเติบโตของประชากรสุทธิวันนี้รัฐบาลและเศรษฐศาสตร์Government & Economics
$ กำลังดึงข้อมูล… ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขวันนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐในวันนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… ค่าใช้จ่ายทางการทหารวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… รถยนต์ที่ผลิตในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… จักรยานที่ผลิตในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… คอมพิวเตอร์ที่ผลิตในปีนี้


สังคมและสื่อSociety & Media
กำลังดึงข้อมูล… ชื่อหนังสือออกใหม่ในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… หนังสือพิมพ์ที่หมุนเวียนในวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… ทีวีขายได้ทั่วโลกแล้ววันนี้
กำลังดึงข้อมูล… มือถือขายวันนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… เงินที่ใช้ไปกับวิดีโอเกมวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกปัจจุบัน
กำลังดึงข้อมูล… อีเมลที่ส่งวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… โพสต์บล็อกที่เขียนวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… ทวีตที่ส่งวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… Google ค้นหาวันนี้


สิ่งแวดล้อมEnvironment
กำลังดึงข้อมูล… การสูญเสียป่าในปีนี้ (เฮกตาร์)
กำลังดึงข้อมูล… ที่ดินสูญเสียการพังทลายของดินในปีนี้ (ฮา)
กำลังดึงข้อมูล… การปล่อย CO2 ในปีนี้ (ตัน)
กำลังดึงข้อมูล… การทำให้เป็นทะเลทรายในปีนี้ (เฮกตาร์)
กำลังดึงข้อมูล… สารพิษที่ปล่อย
สู่สิ่งแวดล้อมในปีนี้ (ตัน)


อาหารFood
กำลังดึงข้อมูล… คนขาดสารอาหารในโลก
กำลังดึงข้อมูล… คนน้ำหนักเกินในโลก
กำลังดึงข้อมูล… คนอ้วนทั้งโลก
กำลังดึงข้อมูล… คนที่เสียชีวิตจากความหิวโหยในวันนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… เงินที่ใช้ไปกับโรคที่เกี่ยวกับโรคอ้วน
ในสหรัฐอเมริกาวันนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… เงินที่ใช้ไปกับ
โปรแกรมลดน้ำหนักในสหรัฐอเมริกาวันนี้


น้ำWater
กำลังดึงข้อมูล… ปริมาณน้ำที่ใช้ในปีนี้ (ล้านลิตร)
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจาก
โรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… ประชาชนที่ไม่มี
แหล่งน้ำดื่มที่ปลอดภัย


พลังงานEnergy
กำลังดึงข้อมูล… พลังงานที่ใช้ในปัจจุบัน (MWh) ซึ่ง:
กำลังดึงข้อมูล… – จากแหล่งที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ (MWh)
กำลังดึงข้อมูล… – จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (MWh)
กำลังดึงข้อมูล… พลังงานแสงอาทิตย์กระทบโลกวันนี้ (MWh)
กำลังดึงข้อมูล… สูบน้ำมันวันนี้ (บาร์เรล)
กำลังดึงข้อมูล… น้ำมันเหลือ (บาร์เรล)
กำลังดึงข้อมูล… วันที่น้ำมันหมด (~ …ปี)
กำลังดึงข้อมูล… ก๊าซธรรมชาติเหลือ (boe)
กำลังดึงข้อมูล… วันที่ก๊าซธรรมชาติหมดลง
กำลังดึงข้อมูล… ถ่านเหลือ (boe)
กำลังดึงข้อมูล… วันสิ้นถ่านหิน


สุขภาพHealth
กำลังดึงข้อมูล… โรคติดต่อเสียชีวิตปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การเสียชีวิตตามฤดูกาลในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การทำแท้งในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การเสียชีวิตของมารดาในช่วงเกิดปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
กำลังดึงข้อมูล… การเสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์ในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… บุหรี่ที่สูบวันนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ในปีนี้
กำลังดึงข้อมูล… การฆ่าตัวตายในปีนี้
$ กำลังดึงข้อมูล… ปีนี้เอาเงินไปเสพยาผิดกฎหมาย
กำลังดึงข้อมูล… ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้

คลิกที่นี่
แชร์สิ่งนี้!