รอบรู้โควิด » อาการโควิดสายพันธุ์Delta มักปวดหัว มีน้ำมูก อาการคล้ายไข้หวัด

อาการโควิดสายพันธุ์Delta มักปวดหัว มีน้ำมูก อาการคล้ายไข้หวัด

9 กันยายน 2021
573   0

สายพันธุ์เดลต้า คืออะไร?

โควิดสายพันธุ์เดลต้า (Delta) พบครั้งแรกในอินเดีย เชื้อเดลต้าลอยในอากาศห้องปิดทึบได้นาน มีความสามารถในการจับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ติดง่ายขึ้น แพร่กระเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว และยังมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลต้า พลัส (Delta Plus) ที่มีคุณสมบัติหลบภูมิคุ้มกันได้ดี ติดต่อเชื้อได้ง่ายแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มีการระบาดมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

จากข้อมูล พบว่า ไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้า สามารถแพร่กระจายได้ง่าย โดยใช้เวลา 5 – 10 วินาที หากอยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือพบเจอผู้ติดเชื้อ เชื้อก็สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่นได้ และเชื้อยังสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถึง 16 ชั่วโมง

อาการโควิดสายพันธุ์เดลต้า อาการคล้ายไข้หวัด

จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย พบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้า และยังมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาการของสายพันธุ์เดลต้า มีดังนี้

 • ปวดศีรษะ
 • มีน้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • มีไข้
 • ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรส
 • อาการคล้ายไข้หวัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มมีขึ้นทุกวัน สังเกตอาการตนเอง หากมีความผิดปกติ หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ ควรรีบมาพบแพทย์ และควรป้องกันตนเองโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดย..

 • สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
 • หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่บ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยง แออัด ไม่ปลอดโปร่ง
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล Social Distancing
 • ฉีดวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าได้

ขอบคุณ https://www.sikarin.com/health/covid19/%E0%B8%AD..
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%8A..